• Katustel kasutame 0,6mm plekki.
  • Katuste tegemisel lähtume RT Kaartist 85-11158(KH92-00551).
  • Valtse tihendame M82 massiga.
Plekk-katustest on pikima elueaga valtsplekk-katus, mis kestab ca 80-90 aastat.


  •  Katuse tegemisel võtta arvesse materjali paisumist või kahanemist temperatuurimuutuste mõjul.
   Temperatuur paigaldamise ajal:            +10ºC
   Kaugus L fikseeritud punktist räästani:
      7 m
   Pikkuse muutumine räästa juures:                             
                         --Paisumine     suvel: 
     +0.8 · 7 = approx. +6 mm--                           
                        --Kahanemine talvel:        -0.5 · 7 = approx. –4 mm--
  • Tähtis on jäta paisumiseks ja kahanemiseks ruumi, et plekk ega selle kinnitusdetailid ei saaks kahjustada.