"Valtskatust nimetatakse katuste mercedeseks ja seda õigustatult."